Istoric

Şcoala Gimnazială Şcheia, comuna A.I.Cuza, judeţul Iaşi a reuşit să-şi formeze o cultură organizaţională care o identifică, plasând-o în rândul unităţilor de prestigiu din judeţul Iaşi. Sigla, deviza, grija pentru spaţiul ambiental, respectul care domina relaţiile  interumane sunt elemente vizibile şi care explică dorinţa exprimată de un număr mare de părinţi de a-şi înscrie copiii la şcoala noastră.

Partea ascunsă a procesului care nu poate fi consemnată în documente o reprezintă tradiţia şcolii, normele, credinţele şi principiile după care lucrează oamenii, şi care au la bază respectarea valorilor umane.

Această instituţie de învăţământ funcţionează pe două niveluri de învăţământ: ciclul primar şi cel gimnazial, derulându-şi activitatea în două schimburi.

Sat din comuna A. I. Cuza, judeţul Iaşi, Şcheia este un vechi târg moldovenesc din epoca feudalismului, situat pe o terasă din stânga râului Siret, la confluenţa cu pârâul Mihăilei, la 4 km depărtare, spre nord, de podul rutier  peste Siret.

Poziţia indicată este a sectorului ortodox al satului Şcheia, catolicii fiind aşezaţi în continuare, spre nord, pe o distanţă de 1 km.

Aşezarea este veche, fiind întemeiată de bulgari, în cronicile secolului al XV-lea, Şcheia este cunoscută sub numele de Bulgari. Cea mai veche cronică moldovenească, în limba slavă, amintesc lupta din 6 martie 1486 dusă de Ştefan cel Mare contra lui Hronot, luptă care a avut loc la Bulgari pe Siret.

Şcheia apare în diferite documente ale vremii: pe un document datat 22 Aprilie 1646,cu pecete înfăţişând un peşte; un document scris la Iaşi la 6 Iunie 1662 de domnitorul Eustraţie Dabija; la 31 Decembrie 1689 Constantin Cantemir dă lui Iordache Ruset, mare vistier satul Şcheia pe Siret care a fost târg în ţinutul Romanului.

În epoca de înflorire a târgului Şcheia nu au existat catolici, aceştia fiind semnalaţi pentru prima data în 1776 şi au venit aici din satele învecinate atraşi de dărnicia boierului local.

În comuna A. I. Cuza cele patru şcoli: Şcheia, A. I. Cuza, Kogălniceni, Volintireşti, localurile vechi, au fost construite în anul 1890 în vremea reformelor lui Spiru Haret şi învăţau clasele I – VIII, la simultan, cu doi învăţători.

Corpurile noi au început să fie construite în anul 1960, prin muncă voluntară şi cu participarea oamenilor din satele respective.

Până în 1997 au funcţionat după cum urmează: şcolile A. I. Cuza şi Kogălniceni cu clasele I – IV iar Şcolile Şcheia şi Volintireşti cu clasele I – VIII. În acest an s-a comasat şcoala Kogălniceni cu şcoala Volintireşti, localul de la Kogălniceni a rămas în conservare, în patrimoniul primăriei.

În anul şcolar 2002/2003 s-a acordat un microbuz şcolar prin comasarea claselor de gimnaziu de la şcoala Volintireşti la şcoala Şcheia, care devine şcoală coordonatoare, şcoala Volintireşti rămânând şcoala primară. Din anul şcolar 2008-2009 s-a acordat al doilea microbuz şcolar.

Începând cu 01.01.2005 şcolile cu clasele I – IV A. I. Cuza şi Volintireşti devin locaţii ale şcolii coordonatoare Şcheia, cu un singur consiliu de administraţie, consiliu profesoral, serviciu secretariat şi contabilitate, dar fiecare structură are propriu comitet de părinţi pe şcoală cu planuri distincte de activităţi.

Actualmente procesul de învăţământ se desfăşoară în 3 structuri după cum urmează:

Şcoala Gimnazială Şcheia funcţionează în două schimburi după cum urmează:

 • două grupe de grădiniţă, în corp de clădire separat;
 • patru clase la ciclul primar;
 • șapte clase la ciclul gimnazial.

Şcoala Gimnazială Şcheia funcţionează cu şapte săli de clasă, laborator de informatică, cabinete metodice, sala de gimnastică, minilaborator de fizică – chimie. Corpul în care se află grădiniţa are două grupe, o sala de clasă, cabinet metodic, biblioteca şcolară În biblioteca şcolii există peste 10.000 de volume, cu sala de lectură.

Resurse umane:

 • două educatoare;
 • patru învăţătoare;
 • 12 profesori

Şcoala Primară A. I. Cuza funcţionează într-un singur schimb, după cum urmează:

 • grupă de grădiniţă, în corp de clădire separat;
 • două clase la ciclul primar,

Şcoala Primară A. I. Cuza funcţionează cu trei săli de clasă .  Corpul în care se află grădiniţa are două grupe şi sala de calculatoare.

Resurse umane:

 • o educatoare;
 • 2 învăţători;
 • 2 profesori

Şcoala Primară Volintireşti funcţionează într-un singur schimb, după cum urmează:

 • o grupă de grădiniţă, în corp de clădire separat;
 • o clasă la ciclul primar,

Şcoala Primară Volintireşti funcţionează cu două săli de clasă . Corpul în care se află grădiniţa are două săli de clasă şi sala de calculatoare.

Resurse umane:

 • o educatoare;
 • o învăţătoare;
 • 2 profesori

Elevii şcolii provin din familii cu un venit lunar care se se situează la nivelul mediu şi sub mediu. Specificul profesional al părinţilor este dat de faptul că sunt agricultori. Peste 60% din părinţi sunt şomeri sau nu au nici un venit, acestea determinând plecarea lor la muncă în străinătate.