Acasă

VIZIUNEA ŞCOLII

   “Societatea de mâine va fi

oglinda şcolii de azi”

  Devenit prioritate naţională, învăţământul românesc traversează un proces de reformă care urmăreşte să-i pregătească pentru viaţă pe educabili. În contextul european de azi, pregătirea pentru viaţă are în vedere atât nevoile informaţionale, cât şi pe cele sociale. Conştienţi fiind că societatea de mâine va fi rezultatul acţiunii şcolii de azi, dorim sa creăm o “generaţie de elevi europeni”, în sensul de cetăţeni activi, responsabili, toleranţi, demni, implicaţi şi capabili să identifice, să analizeze şi să rezolve probleme.

În toate demersurile noastre, care au finalitate educativă, vom considera elevul partener şi subiect  al educaţiei. Succesul nostru va fi întărit şi prin construirea unui mediu şi a unei atitudini prietenoase, de colaborare, cu părinţii, în calitatea lor de resurse educaţionale.

Dorim ca activitatea noastră să satisfacă nevoile, aşteptările, aspiraţiile elevilor şi ale părinţilor, aspiraţiile de împlinire profesională ale educatorilor, nevoile şi exigenţele valorice ale societăţii.

 

  MISIUNEA ŞCOLII

Într-o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar Ieşean, Şcoala Gimnazială Şcheia, comuna A.I.Cuza, judeţul Iaşi ocupă unul din locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală. De aceea Şcoala Gimnazială Şcheia îsi propune:

 

1) Să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind zestrea realizărilor şi stimulând activităţile de performanţă.

2) Să asigure accesul egal şi sporit la educaţie şi să contribuie la creşterea calităţii în educaţie.

  • Să asigure dezvoltarea personală a elevilor în scopul integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbare.
  • Să transforme educaţia în resursa de bază a modernizării.
  • Să formeze o cultură civică minimală.